2008 /Tekne II/ Tuval Üzerine Karışık Teknik 50 X 70 cm