2008 /Büyük Palto/ Tuval Üzerine Karışık Teknik 100 X 70 cm