2004 – 2009 /Banyom/ Tuval Üzerine Karışık Teknik 160 X 132 cm