2010 /Bak Uçak/ Tuval Üzerine Karışık Teknik 160 X 132 cm