2015 /Tekne/ Tuval Üzerine Karışık Teknik 140 X 160 cm