2010 /Playboy II/ Tuval Üzerine Karışık Teknik 120 X 100 cm